ಬದುಕಬೇಕಿದೆ ಸದಾ ಇಳೆಯ ಬಸಿರ ಹಸಿರಂತೆ..

ಬಣ್ಣಮಯ ಬದುಕಲ್ಲಿ 
ಬಿಳಿ, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು, ನೀಲ
ಹಸಿರು, ಹಳದಿ..
ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣ ಏಳೇ,ಆದರೂ 
ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ 
ಸಹಸ್ರಾರು ಬಣ್ಣಗಳ ಮೇಳ 
ನಮ್ಮ ಬದುಕು..

ನೂರು ಕನಸಿಗೆ ಬಣ್ಣವ 
ತುಂಬಿ, ಮೆರೆಸುತ
ಸಕಲವ ಮರೆಸುವ
ಹಣ ಬಣ್ಣದ ತಾಳಕೆ
ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಮ್ಮಿಳಿತ..
ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಏರಿಳಿತ..

ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಜೀವನದ ಬಣ್ಣ 
ಯಾವುದೆಂಬುದು,
ಆಗಬೇಕಿದೆ ಸುಂದರ, 
ನಿರ್ಮಲ ನೀಲಾಕಾಶದಂತೆ 
ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಭೀತ..

ಕಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಂತೆ,
ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ 
ವಾತಾವರಣದಂತೆ.. 
ಜೀವಸೆಲೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ..
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು,
ಕೆಂಪು ರಕ್ತದಂತೆ...

ಸದಾ ಬಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು..
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು 
ಕಾಯುತ್ತಿರುವ
ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿನಂತೆ,
ತಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸರಳ..
ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ,
ಚಿತ್ರ ,ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ
ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ..

ಬದುಕಬೇಕಿದೆ ಸದಾ
ಇಳೆಯ ಬಸಿರ ಹಸಿರಂತೆ,
ಹಸಿವಿನ ಬೇಗೆಯ ತಣಿಸುವ
ಜೀವದ ಉಸಿರಿನಂತೆ..
***
ಮೂಲ ಕೃತಿ
ಕಮಲ ಬೆಲಗೂರ್.

Like the green earth, Be a breath of life..

White, black, red,
blue, Green, Yellow..
Seven colors that
appear..
Our lives, though
filled with thousands
of colors..

When dreams shine
with money,
All colors disappear,
Will lead to many ups
and downs in the
future..

It doesn’t matter 
what the color of 
your life is..

Be always blue, 
like the sky..
Vast and fearless..
Like the black
universe,
An atmosphere for 
the light to shine..

Be like red blood,
A lifeline that flows
through 
the blood vessels..

Our lives should
be like white, 
waiting to come out alive..
Like a blank canvas,
Neutral and simple,
But with the ability
to elicit any color,
Image and expressions..

Always have to live
like the green earth,
Like the breath of
life…

Translation:
Kamala Belagur.

14 thoughts on “ಬದುಕಬೇಕಿದೆ ಸದಾ ಇಳೆಯ ಬಸಿರ ಹಸಿರಂತೆ..

    1. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪದ್ಮಜಾ.. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ..💐❣️

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s